• Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4

Не залажувајте се: никој не може да го измами Господ! Секој човек ќе си го жнее тоа што си го сее! - Галатите 6:7

Како што е напишано во Светото Писмо: „Дарежливиот човек на сиромасите штедро им дава, праведноста негова ќе се памти довека!" Бог, Кој обезбедува семе за сеидба, ќе обезбеди и леб за прехрана. А така ќе ви создаде и многубројни можности да сеете добри дела, па плодовите од вашата праведност ќе бидат обилни. Ќе ве направи богати во се, така што уште поштедро ќе можете да давате. - 2 Коринтјани 9:9-11

Конечно, дел од семето падна на плодна почва каде што изникна, порасна и донесе род: едно стебло роди триесет, друго шеесет, а трето - сто зрна." - Марко 4:8

Повеќе
Биографија

Пастор Константин Кајшаров е христијански душогрижник за луѓето и се стреми тие да ја имаат верата во Господ Исус Христос и да живеат со Божјото Слово. Тој иако е магистер по кинезитерапија и магистрант на студиите по клиничка психологија, и секојдневно ја применува науката со намера...

Повеќе
Лично сведоштво

Сведоштво на пастор Константин Кајшаров, Мисија Живо Христијанство

Отсекогаш верував во Господ Исус Христос, но грешев и јавно не ја исповедував верата во Него, ги учев луѓето на молитва, а ги одобрував окултистичките правци сметајќи дека секој има право на свој избор. Мислев дека постојат многу патишта до Бог, а Тој е Еден за сите, но не го познавав Словото Божјо, бев суетен и религиозен, а не верник, и мислев дека сум во право.

Повеќе
Консултации со Пс. Кајшаров

Пастор Константин Кајшаров кој е и магистер по кинезитерапија и магистрант на Клиничка психологија навлегува не само во истражувачките сфери на човечката личност и телесната физиологија, тој исто така преку Божјата љубов ја допира човечката душа.

Повеќе
Исцелување

1. ИСЦЕЛУВАЊЕ - Духовно сослушување2. ИСЦЕЛУВАЊЕ - Молитвено лекување3. ЛИЧНО СВЕДОШТВО - Пастор Константин Кајшаров

Повеќе

Служба за исцелување

 • Службата за исцелување се реализира преку молитвени терапии водени од Светиот Дух...

  Повеќе

Служба за евангелизација и проповеди

 • Службата за евангелизација и проповеди се реализира преку големи јавни работилници...

  Повеќе

Служба за ослободување

 • Служба за ослободување на луѓето од окултистички учења и влијанија (магиски дејствија)...

  Повеќе

Служба за славење на Бог

 • Службата за Славење на Бог се реализира преку христијански песни за Славење на Христос...

  Повеќе

Институт за ревитализација

 • Во Институт за ревитализација на пастор Константин Кајшаров се застапени консултации...

  Повеќе

Интернационална Христијанска Академија

 • Интернационална Христијанска Академија врши продукциската и издавачка дејност на...

  Повеќе

Служба учеништво

 • Службата учеништво има конкретна цел за клиентите од Институтот за ревитализација како...

  Повеќе

Клуб „Луѓе по патот“

 • Клубот „Луѓе по Патот" е здружение на граѓани отворено за сите Христијани...

  Повеќе