Служба за славење на Бог

Konstantin Kaysharov Ministries ® или служењето на пастор Константин Кајшаров во Име на Господ Исус Христос, се карактеризира и со:

СЛУЖБА ЗА СЛАВЕЊЕ НА БОГ

Службата за Славење на Бог се реализира преку христијански песни за Славење на Христос во изведба на вокалната група „Молепствие" под водство на пастор Константин Кајшаров. Тие настапуваат на различни на концерти и настани. Имаат издадено ЦД албум со модерна христијанска музика "Талита Кум" и видео спотови со цел да испратат порака до јавноста за луѓето да се вратат кон Бога.

Преку реализацијата на овие аудио и видео проекти се помага ширењето на Евангелието за Царството Небесно и дава можност за обединување на Христијаните од сите деноминации да работат заедно и за Слава на Бога.