Служба за исцелување

Konstantin Kaysharov Ministries ® или служењето на пастор Константин Кајшаров во Име на Господ Исус Христос, се карактеризира и со:

СЛУЖБА ЗА ИСЦЕЛУВАЊЕ

Службата за исцелување се реализира преку молитвени терапии водени од Светиот Дух за индивидуални или групни исцелувања на собранија и работилници.

Оваа служба се реализира во Институтот за ревитализација на Пастор Константин Кајшаров и се карактеризира со исповедителна молитва кон групата и потоа воден од Светиот Дух, пастор Константин се моли за исцелување на луѓето. Чудата се многубројн и тие доаѓаат директно од Господ Исус Христос.

Болестите се манифестација и резултат на грев, проклетства, демони и демонски влијанија, магиски дејствија, но покрај болестите, се случуваат несреќи и неможност за семејна и професионална реализација и така луѓето се заробени во страдање, стануваат жедни за слобода, а за да се ослободат од тоа постои Службата за ослободување.