Контакт

Испратете е-порака. Сите полиња со * се задолжителни.

Останати информации

Останати информации:

Институт за ревитализација Константин
ул. Страшо Пинџур 7
влез 1, кат 1, стан 6
1000 Скопје, Македонија

Телефони:
+389 2 3213 145
+389 75 560 789
+389 71 370 448

Емаил: info@konstantin.com.mk
FB: Konstantin Kaysharov