Трансформирај се
- Прирачник за лична трансформација и духовно интервенирање во различни ситуации

 

  • transformiraj se1Стекнете свесност за да се трансформирате
  • Психолошко-духовни задачи за себеразоткривање
  • Визуелна рефлексија и објавување
  • Продуктивна духовност за нова перцепција на животот

Преку оваа книга ќе стекнете информации и свесност за да се трансформирате. Изобилува со психолошко-духовни задачи за себеразоткривање, визуелна рефлексија и објавување кои може да ги примените на себе во различни моменти од животот. Преку продуктивна духовност базирана на Светото Писмо стекнете нова перцепција за вашиот живот.

Кликнете да купите книга