Ремоделирање - Вашиот нов почеток

 

remodeliranjeПрактична книга со програма за духовен развој, советување, надминување и лекување на страв, панични напади, депресија, ниска самодоверба, песимизам, психофизико страдање. Оваа програма на Konstantin Kaysharov Ministries® директно го вклучува клиентот во специјализирани интерактивни лекции со цел да го разбере својот проблем и да се оспособи да го надмине. Програмата вклучува и духовни терапии со Пастор Константин Кајшаров.

Оваа книга ќе ти даде можност за подлабок увид во твојата личност и анализа на твоите мисли и зборови кои водат до страдање и деструкција или кон успех и реализација. Оваа книга е поттик да ги разбереш проблемите со кои ти или твои блиски луѓе се соочуваат, како на пример: страв, панични напади, депресија, анксиозност, несигурност, ниска самодоверба, песимизам, хипохондрија итн.

Целта на оваа книга е да ја увидиш причината за овие проблеми како и можноста истите да се надминат. Програмата „Ремоделирање" е за сите луѓе кои се соочуват со проблемите опишани погоре и вклучува интерактивни лекции за време на кои се разработуваат темите од книгата „Ремоделирање" како и други теми кои овозможуваат практична обука на учесниците во надминување на проблемите. Во оваа програма сите учесници имаат можност да ги искусат духовните терапии со Пастор Константин Кајшаров.

Кликнете да купите книга