Исцелување од смртоносни болести во Име на Господ Исус Христос

 

isceluvanje od smrtonosni bolesti knigaКога човек се соочува со смртоносни заболувања му се руши светот кој дотогаш го познавал, но преку оваа книга ќе разберете дека има начин да сте здрави, целосно исцелени во духот, душата и телото. Ако имате близок кој страда и се прашувате како
да му помогнете, со оваа книга на вистински начин ќе го воведете на Патот да биде во совршен процес на ослободување од причините од кои се разболел.

Ќе разберете дека нештата не се конечни и со негативен исход, дека постои светлина на крајот од тунелот кој човекот треба да го види и веруваме дека оваа книга ќе биде одговор на вашите молитви до Бог. Секојдневно, во праксата пастор Константин Кајшаров е сведок на безброј исцелувања на различни болести во Име на Господ Исус Христос.

Кликнете да купите книга