Осветен живот - живот со Светиот Дух

 

osveten zivot knigaОваа книга ќе ви разбуди восхит и ќе почувствувате не само нежност, туку и повик за тоа дека и вие имате учество во Божјиот План за човештвото. Впечатоците од овие информации ќе ви ја посочат Божјата Вистина која можеби за вас ќе биде како разоткриена тајна која долго време била замолкнувана - Осветен живот заедништво со Господ Исус Христос.

Многумина не знаат да разликуваат што е присуство, а што е престој на Светиот Дух во човекот. За тоа како Господ благословува со дарби за лекување, мудрост, знаење,... и да сте исполнети во Светиот Дух, токму ова е предмет на оваа книга, расчистување со непознатото и влегување во Вистината Божја која дава слобода.

Кликнете да купите книга