Светиот шепот – Молитвен живот (книга 1)
Прирачник за молитвено исцелување

 

svet shepot molitva1Каков би бил животот кога би можеле да бидете молител низ кого Господ прави чуда во животите на луѓето? Како би било да сте сведоци на необјаснети исцелувања на луѓе кои имаат различни тешки заболувања? Како би било да Го слушате Божјиот Глас и да ја ширите Неговата Љубов?

Каков ли ќе биде трепетот на вашето срце кога знаете дека вашата молитва Господ ја слуша?

Колку е прекрасно да се Слави Господ и во Негово Име да се сведочи Спасението кое ни го даде. Разрешете го стравот, страдањето, болеста и препуштете се во Божји раце. Целосно исполнување, молитвено исцелување, духовна преобразба и одново раѓање се вашите копнежи кои доаѓаат од Изворот на Животот Господ Исус Христос.

Кликнете да купите книга